Hans Smout

Hans Smout, aanvankelijk onderwijzer en leraar muziek, studeerde aan het Brabants Conservatorium in Tilburg de hoofdvakken koordirectie en solozang.Na het voltooien van zijn studies was hij van 1972 tot aan zijn vervroegde uittreding in 2000 als docent aan het Brabants Conservatorium werkzaam binnen de opleidingen solozang, koordirectie, kerkmuziek en schoolmuziek. Hij was van 1962 tot 2010 kerkmusicus in Bergen op Zoom en als zodanig dirigent van Hortus Musicus Religiosus. Sinds 1987 was daar de Gertrudiskerk zijn werkplek. Profiterend van zijn jarenlange ervaring als kerkmusicus was hij van 2000 tot 2007 voorzitter van de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging, afdeling Bisdom Breda. Hans Smout was jarenlang als cursusleider verbonden aan de dirigentencursussen, georganiseerd door de SNK, voorloper van Unisono en Kunstfactor. Als vocaal solist (bas-bariton) en als dirigent van zijn koren concerteerde hij regelmatig in binnen- en buitenland.

In 1983 werd hem de Bergen op Zoomse Sakko-cultuurprijs voor Kunsten en Letteren toegekend. In 2002 werd hij vanwege zijn verdiensten voor het culturele leven van stad en streek en voor de kerkmuziek in het bijzonder, koninklijk onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Begin 2010 werd hij benoemd tot Ereburger van Bergen op Zoom.

Hij is thans werkzaam als privé-leraar voor zang, koordirectie en kerkmuziek en coach van het Zeeuwse kamerkoor Musica Cordis. Hij vervult gastdirecties, houdt lezingen, verleent medewerking aan studiedagen en is docent aan de School voor Geschiedenis van de Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom. Hij is o.a. bestuurslid en adviseur van respectievelijk de Stichting Restauratie Ibach-orgel Bergen op Zoom en van de Gertrudis Cultuurstichting (GCS)